Barbara Szorad

NYHEDSBREV

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få løbende inspiration & tilbud. Du får også en afbalancerende meditation.
JA TAK!

Facebook

Følg mig på
Søg på siden
« Er du god til at udsætte?... 3 tips til udsætteren... | Main | Øvelse mod stress »
onsdag
nov032010

Kald din frygt for eventyr!

Jeg har set en tankevækkende og inspirerende video med Neale Donald Walsch, som giver et godt bud på hvad frygt er og hvad vi kan gøre med den. (Læs her gengivelsen af hans tanker eller hop direkte til videoen længere nede.)

Ja, og hvorfor er frygten interessant, tænker du måske... Men det er det, fordi alt hvad vi tænker, siger, gør, alle beslutninger og valg vi tager, alle reaktioner og svar vi giver og alt hvad vi oplever kan komme fra 2 steder: enten fra kærlighed eller fra frygt. Og desværre er det sådan, at de fleste mennesker kommer fra et sted af frygt. Så derfor er det interessant at kigge på hvad frygt er og hvad den handler om. Hvad er vi bange for? Og hvordan påvirker det vores valg og beslutninger?

Ifølge Mr. Walsch er vi i bund og grund bange for selve livet. Bange for livet fordi vi er bange for døden. Al frygt er i den sidste ende en frygt for døden.

Derudover er al frygt baseret på ideen/tanken om at "vi har brug for noget"... Definitionen på frygt er tanken om, at vi ikke kan få noget som vi tror vi har brug for. Dermed sagt, at hvis vi ikke har et bestemt behov, så er der heller ikke frygt. Så når vi oplever frygten kan vi spørge os selv om: Hvad er der her som jeg tror jeg har brug for? Er det muligt, at jeg i virkeligheden ikke behøver det? Hvad ville der ske hvis jeg ikke fik eller ikke oplevede det jeg tror jeg har brug for?

Der er 2 måder frygten manifesterer sig på:
1) Jeg kommer ikke til at få det jeg har brug for.
2) Jeg kommer til at miste noget jeg allerede har.

Vi har frygt omkring penge, magt, helbred og personlige forhold. Hver gang vi tænker, at kilden til vores glæde kommer fra noget uden for os selv så kommer vi ind i frygten. Når vi oplever, at glæden til os selv kommer fra os selv, af os selv, forsvinder frygten.

Man kunne også se på frygt på en ny måde. FEAR (frygt) er et godt akronym for: Feeling Excited And Ready dvs. at føle sig spændt og parat. Eller kalde frygten for eventyr i stedet!

I forbindelse med frygten skal vi erkende følgende ting:
1) Frygten er ikke virkelig, vi opdigter den.
2) Hvis det du er bange for ville ske, virkelig skete, du og jeg ville stadig være her i morgen, så det ville overhovedet ikke gøre nogen forskel. Hvis man så ikke er her i morgen, så ville det virkelig ikke gøre nogen forskel.
3) Hvis du kalder din frygt for eventyr eller oplevelse, bringer du en energi ind i oplevelsen som vil heale frygten: energien af spænding og det at være inspireret af selve livet. Hvis du lever dit liv fyldt med inspiration og spænding er der snart ingenting at være bange for. Livet bliver en stor glæde, som det altid er ment til at være.

Og hermed videoen! :-)

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>