Barbara Szorad

NYHEDSBREV

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få løbende inspiration & tilbud. Du får også en afbalancerende meditation.
JA TAK!

Facebook

Følg mig på
Søg på siden
« Sidder du fast i en ond cirkel?... | Main | Kald din frygt for eventyr! »
onsdag
nov102010

Er du god til at udsætte?... 3 tips til udsætteren...

Kender du det med, at du har én eller flere vigtige ting du skal nå og du bliver ved med at udsætte dem? Fx har du deadline på en arbejdsopgave, men i stedet får du mere lyst til at vaske op, internetsurfe, tjekke og besvare emails, gå ud at shoppe, se tv, gøre hovedrent eller besøge din tante i Jylland som du ikke har set i meget lang tid... Udsættelse er når du nærmest tvangsmæssigt foretager dig alt muligt andet end den opgave, du har sat dig for. Dvs. en række såkaldte overspringshandlinger som du gør for at distrahere dig fra at gå igang.

Der kan være flere grunde til disse overspringshandlinger og udsættelsen, her er et par eksempler:

 • personlige problemer eller følelser der fylder
 • lavt selvværd: man tror ikke man er god nok
 • negative tanker og forventninger om opgaven, processen og resultatet
 • perfektionisme: resultatet skal være fejlfrit eller have et bestemt udfald
 • præstationsangst og urealistiske forventninger
 • angst for fiasko/succes
 • følelse af overvæld, frustration, stress
 • ubeslutsomhed: man har egentlig ikke taget beslutnigen om at man virkelig vil det
 • manglende overblik: manglende prioritering eller tidsplanlægning

Afhængig af hvilken slags opgave du bliver ved med at udsætte, kan dine tanker eksempelvis være:

 • jeg har ikke lyst
 • det er besværligt
 • det er en udfordring
 • det er nemmere at lade være (og gøre andre ting i stedet)
 • det er ikke sjovt
 • det er for svært
 • der er mange ting i det
 • jeg kan ikke overskue det
 • jeg kan ikke finde ud af det
 • det bliver alligevel dårligt
 • jeg er ikke god til at ....
 • jeg skal leve op til ....
 • det skal bare være et mesterværk
 • det er ikke så vigtigt alligevel
 • jeg ved ikke nok endnu

Så der er forhindringer i vejen, som for det meste er mentale/psykiske. Og her kommer de 3 tips til hvordan du kan få bugt med din udsættelse:

1) Kig på hvor vigtig denne opgave er for dig på en skala fra 1-10. 1 er lige med slet ikke vigtig og 10 er lige meg super vigtig. Hvis du har et tal på 7 eller over så er opgaven vigtig nok for dig og du mangler at afklare din motivation. Hvis dit tal er under 7 er opgaven middelvigtig eller ikke vigtig, så du skal beslutte dig om du overhovedet vil bruge tid på det. Og hvis ikke, så giv slip på det! Jeg hørte engang Dr. Wayne Dyer, amerikansk coach, sige, at udsættelse er en illusion. Der er ikke noget du skal. Drop ideen om at du skal alt muligt. Når du virkelig vil noget (og det er vigtigt nok), så vil du også få det gjort.

2) Undersøg derefter dit "hvorfor", dvs. hvorfor denne opgave er vigtig for dig. Hvorfor vil du det? Hvis du har et stort nok hvorfor, og dit hvorfor er inspirerende og motiverende, så vil du få lyst til at gå igang! Kig på: Hvad får du ud af hvis du får det gjort? Og hvad er konsekvensen hvis du ikke får det gjort? Det kan jo være, at du finder ud af, at din opgave (dit mål) slet ikke er inspirerende. Hvordan kan du så gøre det til at være mere inspirerende og motiverende? Find frem til lysten. Jeg ved det kan fx være ret uinspirerende at lave din selvangivelse. Men den skal jo laves og den har en deadline. Tænk på, hvordan vil du have det når den er lavet og indsendt og du ikke skal bruge energi på at tænke på den mere? (Fx følelse af frihed, glæde, ekstra tid.) Du kan også se de negative konsekvenser for dig, hvis du ikke afleverer den. (Fx bøde, dårlig samvittighed, utilfredshed med dig selv.) En anden mulighed er, at du uddelegerer opgaven til din revisor! Voila! Opgaven er løst.

3) Når du har bestemt vigtigheden af din opgave samt fundet frem til din motivation for at gøre det, så beslut dig for at gøre det! Lav en commitment overfor dig selv, at du vil gøre det den og den dato kl. det og det på det rigtige/optimale/relevante sted, hvor du kan arbejde uforstyrret. Skab de betingelser du har brug for, for at kunne gå i gang. Og gå i gang! Start på opgaven, så er du allerede i gang! Vær i processen og fokuser på opgaven. Søg evt. hjælp undervejs hvis der kommer indre eller ydre forhindringer, som gør, at du går i stå. Giv dig selv en gave når du har gennemført opgaven!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>