Barbara Szorad

NYHEDSBREV

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få løbende inspiration & tilbud. Du får også en afbalancerende meditation.
JA TAK!

Facebook

Følg mig på
Søg på siden
« Øvelse mod stress | Main | 3 tips til et godt parforhold »
onsdag
okt272010

7 tips til at nedbringe dit stressniveau

1) Hvis du har for mange opgaver/gøremål på din to-do liste, så start med at prioritere dem. Du kan inddele opgaverne i følgende kategorier:

  • vigtig og haster
  • vigtig men ikke haster
  • ikke vigtig men haster
  • ikke vigtig og ikke haster.

Du kan også bare prioritere dem fra 1-10, hvor 1 er vigtigst og 10 er mindst vigtig. Når du har fået overblik over dine opgaver beslut dig for hvilke opgaver du vil fokusere på. Et lille fif: fokuser på de vigtige/vigtigste opgaver. Estimer hvor lang tid hver opgave tager og vær realistisk med hvor mange ting du kan nå på en time, en dag, en uge etc. Overvej om der er nogle opgaver du kan uddelegere, udskyde eller slette helt fra listen. Fokuser på én opgave ad gangen! Så ingen multitasking. Overblik over din tid og opgaver samt fordybelse og fokus vil give dig ro i krop og sind.

2) Sig 'nej tak' til eller udskyd de aftaler der ikke er vigtige for dig eller får dig væk fra det du egentlig vil fokusere på og bruge tid på.

3) Skær ned på aktiviteter såsom emails, internetsurfing, telefon, sms, Facebook og andre sociale medier. Beslut dig i stedet for at tjekke dine mails på bestemte tidspunkter, fx morgen og aften. Sluk eller sæt din telefon på lydløs, så du ikke bliver forstyrret og aflyt din telefonsvarer fx 3 gange om dagen. Surf på internettet når du holder en pause på 10 min. eller når du er færdig med dine vigtigste opgaver. Så gør du det også med god samvittighed.

4) Afsæt tid til 10-15 minutters meditation og/eller afspænding morgen og/eller aften. Vend din opmærksomhed indad og fokuser på din vejrtrækning. Brug gerne afslappende baggrundsmusik.

5) Dyrk motion regelmæssigt, så du kommer ud af dit hoved og ned i kroppen.

6) Gå en tur ude i naturen og nyd den friske luft samt stilheden.

7) Vær sammen med gode venner eller vær alene og læs en god bog.

Tænk over: Hvad skal der til for at DU får ro og balance i dit liv?...

Følg med i mit næste indlæg, hvor jeg vil dele en øvelse med dig, som hjælper dig til at give slip på stress her og nu!

Hav en dejlig & stressfri dag!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>