Barbara Szorad

NYHEDSBREV

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få løbende inspiration & tilbud. Du får også en afbalancerende meditation.
JA TAK!

Facebook

Følg mig på
Søg på siden
« 7 tips til at nedbringe dit stressniveau | Main | Efterår... »
mandag
okt182010

3 tips til et godt parforhold

Forleden dag lyttede jeg til Hayhouse Radio, som er en amerikansk radio startet af bestsellerforfatter Louise Hay, og som har programmer der omhandler coaching, spirituel udvikling, velvære, bevidsthed, succes, etc. Det var supercoach Michael Neill der var vært på programmet og han talte om, hvad det var der gjorde, at nogle parforhold var en succes og nogle var ikke. Han mente, at der skulle 3 ting til, for at skabe et godt parforhold:

  1. Kilden til velvære og lykke er inden i dig. Dvs. du skal ikke forvente, at det er noget der kommer udefra, altså fra din partner. Du er ansvarlig for din egen følelse af velvære og lykke. Hvis du ikke har det godt med dig selv, kan en partner heller ikke gøre dig lykkelig.
  2. Du skaber din egen oplevelse og oplevelsen af forholdet med din partner gennem tankens kraft. Dvs. det du tænker er det du oplever. Hvis du har negative tanker om dig selv, om din partner og om jeres forhold, hvis du er i en negativ tilstand, er det det du oplever.
  3. Formålet med forholdet er at nyde den gode følelse mellem dig og din partner og at nyde hinandens selskab! Dvs. det kan være dit ego har diverse dagsordner med hvad du skal og vil med en partner, hvad du skal få og hvad du skal give, men ultimativt må det handle om udveksling af kærlighed og det at nyde hinanden.

Så som med alt andet, skal man starte med sig selv og tage ansvar for sin egen andel af velvære i forholdet. Og hvis begge parter gør det, så kan glæden og kærligheden i forholdet kun blive større!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>