Barbara Szorad

NYHEDSBREV

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få løbende inspiration & tilbud. Du får også en afbalancerende meditation.
JA TAK!

Facebook

Følg mig på
Søg på siden
« At give eller ikke give | Main | 5 tips til at få bedre intuition »
lørdag
jun222013

At flygte fra frygten

Kender du det, at du føler du sidder fast? Du er bange for at tage skridtet og bevæge dig frem. Du vil have frihed, men du ved ikke hvordan du skal komme ud af frygten. Vi tror vi skal ud af frygten, vi skal handle os ud af den, men vejen er faktisk indad. "Vejen ud er vejen ind. Friheden er lige dér hvor du er." - som Adyashanti, amerikansk spirituel lærer siger. Frygten driver os frem, så vi kan ankomme til et bedre sted. Men hvad hvis det "bedre sted" er lige her hvor du er? Hvad hvis du stopper op lige her og står midt i frygtens ild? Når du mærker frygten lige nu og her? Hvad er her til stede når du stopper op? Hør denne inspirerende samtale med Adyashanti!

"There is nothing to go through. There is no other side. The better place is right in the center of where you are." - Adyashanti

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>