Barbara Szorad

NYHEDSBREV

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få løbende inspiration & tilbud. Du får også en afbalancerende meditation.
JA TAK!

Facebook

Følg mig på
Søg på siden
« At flygte fra frygten | Main | Du skal bare tænke positivt! - Men hvordan? »
fredag
jun142013

5 tips til at få bedre intuition 

For ca. et år siden var der et tema om intuition i Ugebladet SØNDAG, hvor jeg blev interviewet om, hvad intuition er og hvad man kan gøre for at få en bedre intution. Du kan læse artiklen, hvor jeg deler mine 5 tips, ved at klikke her. Skriv gerne i kommentarfeltet hvordan du oplever din intuition og hvordan du bruger den!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>