Barbara Szorad

NYHEDSBREV

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få løbende inspiration & tilbud. Du får også en afbalancerende meditation.
JA TAK!

Facebook

Følg mig på
Søg på siden
« Du skal bare tænke positivt! - Men hvordan? | Main | Hvad skal dit magiske ord være for 2012? »
torsdag
feb092012

Hemmeligheden til bedre motivation og produktivitet

I går så jeg en video på TED.com, som jeg fik anbefalet, med psykolog Shawn Achor, der taler om hemmeligheden til mere arbejdsglæde. De fleste mennesker tror, at vi skal arbejde for at blive glade og lykkelige, men kunne det være, at det er omvendt? Dvs. at vi først skal være glade og lykkelige og fra den tilstand skabe et bedre arbejde og succes? Det mener han, er vejen, da det er bevist, at når man er lykkelig, inspirerer den følelse til mere produktivitet.

Jeg kender det selv fra mit eget liv, at når jeg har en mindre god dag og når jeg er i negative tanker og følelser, så har jeg sværere ved at tage mig sammen til at udføre selv små opgaver. Og når jeg er i den tilstand føler jeg mig også mere tilbøjelig til at udskyde opgaver, for jeg har svært ved at finde motivationen. Til gengæld føles det helt rigtigt at udføre opgaver, når jeg er naturligt positivt motiveret end når jeg skal slå mig selv med pisken og tvinge mig selv til at få tingene overstået. Dermed ikke sagt, at man bare skal udskyde sine opgaver når man er i dårligt humør! Det er bare en interessant observation, som er i tråd med Achors argumenter og man skal måske netop starte med at ændre sin tilstand fra negativ til positiv.

Det er via vores filter vi skaber vores virkelighed. Hvis vi kun er lykkelige når vi når et mål, så ligger lykken og succesen altid ude i fremtiden. Vores hjerne er programmeret til, at lykken og succesen ligger efter målet er nået. Men når vi har nået et mål, sætter vi nye mål, vi skal nå, og på den måde bliver lykke og succes hele tiden udskudt.

Der er flere måder vi kan træne vores hjerner på, for at føle os mere positive. Hvis man gør en af disse nedenstående ting mindst 2 minutter om dagen i 21 dage, vil det omprogrammere hjernen og man vil efterfølgende lægge mærke til de positive ting først fremfor de negative, og man vil føle sig mere optimistisk og succesrig:

  • Skriv 3 nye ting ned, som du er taknemmelig for
  • Skriv dagbog om én positiv oplevelse du har haft i de sidste 24 timer
  • Fysisk træning
  • Meditation
  • Dans
  • En venlig handling: fx skriv en positiv email til en i din omgangskreds, hvor du roser eller udtrykker taknemmelighed til vedkommende.

Her er så linket til videoen.
Men bemærk: han taler meget hurtigt! Så sæt gerne undertekster på.

Er du frisk på en 21 dages udfordring til at skabe mere positiv forandring i dit liv? Kommenter gerne neden under. ;-)

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>